Requirements
Summary
Company Details

Company: Halliburton Skills: HR – Trainer / Instructor Education: Bachelors/3-5 yr Degree Employment Type: Full Time Salaried Employee Location: Stavanger, Rogaland, Norway Status: Active No location/work authorization restrictions found.

Få fart på karrieren i et internasjonalt selskap med et konkret program for utvikling av nye medarbeidere. Opplæringsprogrammet for ingeniører i Halliburton retter seg mot det operasjonelle lete- og utviklingsarbeidet onshore og offshore.
Ingeniørene starter i ulike avdelinger, men hovedelementene i programmene er felles. Det vil være en faglig utviklingsdel med jobbtrening i ulike prosjekter, kurs i forståelse av teknikk og forretningsdrift, fadderordning og motivering til videre utvikling.
Halliburton ønsker å ha fokus på å videreutvikle blant annet disse egenskapene hos ingeniørene: evne til planlegging og organisering, kommunikasjon, personlig initiativ, samarbeid og nettverksbygging.
Blir du med på laget vårt, vil du være en viktig brikke for å nå selskapets mål, samtidig som du legger grunnlaget for din egen karriereutvikling.For å vurdere din søknad trenger vi kopi av siste karakterutskrift eller vitnemål (på Bachelor/Master) samt at du opplyser i søknadsteksten din gjennomsnittskarakter på studiet.Kvalifikasjoner
Mastergrad (MSc) eller Bachelorgrad (BSc) innenfor petroleumsteknologi, petroleumsgeologi, maskin, energi og miljø, offshoreteknologi, prosess og kjemi, reservoarteknologi, industriell økonomi, dataingeniør, geologi og geofysikk. Studiene kan være avsluttende våren 2019.
I denne stillingen er det viktig at du behersker flytende norsk og engelsk både skriftlig og muntlig.Personlige egenskaper
Stillingen forutsetter at du med største selvfølgelighet følger bedriftens HMS prosedyrer.
Kandidaten må ha god struktur og kunne håndtere en kompleks og hektisk hverdag.
Du bør være innstilt på å dele og ta imot kunnskap og erfaring.
Vi ser etter kandidater som er nøyaktige, fleksible og evner til å sette seg inn i tekniske detaljer, vi er et oljeserviceselskap og ser etter deg som liker å yte service og har arbeidsglede.
Evne til å tenke helhetlig – på en analytisk og logisk måte.Vi tilbyr
Konkurransedyktige pensjons- og forsikringsordninger
Helseforsikring/behandlingsforsikring
Gunstig aksjespareordning
Fokus på teknologi og utvikling
Muligheter for å bygge en attraktiv karriere nasjonalt og globlalt
Dyktige kollegaer i et internasjonalt arbeidsmiljøArbeidssted:
Stavanger, Stjørdal, OffshoreKontaktinformasjon:
Rekrutterer: Synnøve Sunde (+47) 51 83 72 30
Rekrutterer: Annika Isaksen (+47) 51 83 74 41Søknadsfrist: 03.10.2018English version
We are looking for Trainee Engineers to join our technical departments. Get ahead in your career in an international company with a solid program for the development of new engineers. The training program in Halliburton is directed towards operational search- and development work, both onshore and offshore. Engineers start in different departments, however the main elements of the training program are the same. This involves a professional development part with job training in various projects as well as courses in understanding technology and business management. Trainees are followed up by a personal mentor to aid and facilitate continous development. Halliburton would like to focus on and develop the following qualifications in our engineers: the ability to plan and organize, communication, personal initiative, cooperation and networking. If you join our team, you will play an important role in achieving the company’s goals, and at the same time make a solid foundation for your own career development.In order to evaluate your application, we need a copy of the final grade or diploma (on Bachelor / Master) and that you indicate in the application text your average grade.Qualifications
Master (MSc) or Bachelor (BSc) degree within e.g. Petroleum Technology, Petroleum Geology, Mechanical Engineering, Offshore technology, Chemistry, Reservoir tecnology, Industrial Economics, Data Engineer, Geology or Geophysicist. Could be graduate spring 2019. In this position it is important that you are fluent in Norwegian and English both written and orally.Personal qualities
The candidate must have good organizational skills and able to handle a complex and hectic everyday life. You should be prepared to share and receive knowledge and experience We are looking for graduates who are accurate, flexible and able to get into technical details, we are an oil service company looking for you who like to provide service and have a job satisfaction. You are able to see the big picture in an analytical and logical manner.We offer
Competitive pension- and insurance scheme
Company health service
Beneficial employee stock-purchase plan
Focus on technology and further development
Highly skilled colleagues in an international environmentLocation:
Stavanger, Stjørdal, OffshoreContact Persons:
Recruiter: Synnøve Sunde (+47) 51 83 72 30
Recruiter: Annika Isaksen (+47) 51 83 74 41Deadline: 3rd October 2018

Founded in 1919, Halliburton is one of the world’s largest providers of products and services to the energy industry. With over 50,000 employees, representing 140 nationalities, and operations in approximately 70 countries, the company serves the upstream oil and gas industry throughout the lifecycle of the reservoir – from locating hydrocarbons and managing geological data, to drilling and formation evaluation, well construction, completion and production optimization.  Halliburton’s fascinating and proud history reveals a continuous focus on innovation and expansion that began with the company’s founder, Erle P. Halliburton. After borrowing a wagon, a team of mules and a pump, he built a wooden mixing box and started an oil well cementing business in Duncan, Oklahoma.

 

In the 1930s, Halliburton established its first research laboratories where the company tested cement mixes, began offering acidizing services to break down the resistance of limestone formations and increase the production of oil and gas, and performed its first offshore cementing job using a barge-mounted cementing unit at a rig in the Creole Field in the Gulf of Mexico. This was the beginning of what was to become the world’s most extensive offshore service.

 

Halliburton took the initial steps toward becoming a worldwide company in 1926. We sold five cementing units to an English company in Burma, the start of our Eastern Hemisphere operations, and Erle P. Halliburton sent his brothers to open our business in Alberta, Canada. We opened in Venezuela in 1940. By 1946, the company – using its innovative technology – had expanded into Colombia, Ecuador, Peru and the Middle East and began performing services for the Arabian-American Oil Company, the forerunner of Saudi Aramco.

 

In 1951, Halliburton made its first appearance in Europe as Halliburton Italiana SpA., a wholly owned subsidiary in Italy. In the next seven years, Halliburton launched Halliburton Company Germany GmbH, set up operations in Argentina and established a subsidiary in England.

 

In 1984, Halliburton provided all of the well completion equipment for the first multiwell platform offshore China. Two years later, Halliburton became the first American company to perform an oilfield service job on the China mainland

 

The final decade of the 20th century brought more changes and growth to Halliburton. The company opened a branch office in Moscow in 1991.

 

The company realigned its work into Eastern and Western Hemisphere operations in 2006, and in 2007, divided its service offerings into two divisions: Completion and Production, and Drilling and Evaluation.

 

Today, Halliburton offers the world’s broadest array of products, services and integrated solutions for oil and gas exploration, development and production.

 

To learn more about career opportunities, please visit www.gohalliburton.com.

 

Halliburton is an equal opportunity employer.

 

                                       

 

 

Halliburton placed 2nd in the 2018 Rigzone Ideal Employer Rankings – find out more. 

 

 

Go to vacancy page: https://www.rigzone.com/oil/jobs/postings/988625_norway_traineeingenir_15_stillinger?s=7&tid=1527